Telefonisch contact? 0487-517700

Artikel vaktijdschift van Facility Management Nederland

Artikel vaktijdschift van Facility Management Nederland


Bij steeds meer zorginstellingen wordt als uitgangspunt genomen dat elke gast uniek is. Zo ook bij zorglocatie De Mins in Maastricht, waar de mens centraal staat. De naam zegt het al, ‘mins’ is immers Maastrichts voor ‘mens’. Elke cliënt in het huis is uniek en dat vergt een unieke aanpak.

Dankzij automatisering meer aandacht voor mensen

Zorgorganisaties worden vaak als ongezellig en onpersoonlijk ervaren. Het terugbrengen van menselijkheid in een zorgorganisatie is één van de kernpunten. Bij  zorglocatie De Mins in Maastricht werd een nieuw concept bedacht. Door de mens centraal te zetten en menselijke warmte te brengen in de zorg, ontstond meer kwaliteit voor de bewoners en meer werkplezier voor de medewerkers. En dat alles tegen lagere kosten. Op voorhand een ondoenlijke opgave zo leek het, maar door goed te kijken naar andere branches zoals de horeca en ICT is een uniek concept binnen de zorgwereld gecreëerd en werden doelstellingen behaald.
Om zorgprocessen efficiënter te maken en verspillende handelingen te voorkomen is goed gekeken naar automatiseringsoplossingen. Eén van partners waarmee de zorgorganisatie een samenwerking is aangegaan is Straight Systems.

Lees verder over automatiseringsoplossingen in de zorg in het FMI artikel van februari 2014 “Meer aandacht voor mensen